Har du spørgsmål? Ring idag på
40174472

Din oplysningspligt til private forbrugere

Fremover har du pligt til at oplyse dine private kunder, at de kan klage til et godkendt ankenævn

Den 1. oktober 2015 trådte en ny forbrugerklagelov i kraft. Forbrugerklagesystemet er gennemført på baggrund af et nyt EU-direktiv. Det betyder, at forbrugere fremover skal kunne klage til et klageorgan inden for stort set alle brancher. Det betyder også, at din virksomhed fremover skal oplyse jeres private kunder om, hvilket klageorgan de kan gå til, hvis de har en klage.

Det skal du fremover gøre:

  • Har din virksomhed en hjemmeside, skal det klart og tydeligt fremgå af den, hvor kunderne kan gå hen, hvis der opstår et problem, som I ikke kan løse sammen. Kunderne skal have oplysninger om klageorganets adresse og hjemmeside. Du kan henvise til Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K, www.byggerietsankenaevn.dk og info@byggerietsankenaevn.dk
  • Byggeriets Ankenævn har lavet et “logo”, du kan downloade til brug for din hjemmeside m.v. – se www.byggerietsankenaevn.dk
  • Hvis din virksomhed anvender generelle aftalevilkår, skal oplysningerne også fremgå heri, hvis det er relevant
  • Hvis din virksomhed modtager et krav fra en forbruger, som I helt eller delvist afviser, skal du desuden skriftligt, fx ved e-mail, sende ovenstående oplysninger om Byggeriets Ankenævn direkte til forbrugeren

Det fremgår af forbrugerklageloven, at en erhvervsdrivende, der groft eller i gentagne tilfælde overtræder loven, kan straffes med bøde, ligesom virksomheder kan pålægges strafansvar efter reglerne i straffeloven.

Henning Lübcke, formand


Vurderet 4,9 / 5 stjerner på baggrund af over 150 anmeldelser på​ Anmeld Håndværker